Bữa Ăn Thuần Chay được nêm thật nhiều Tình Yêu

 Hủ Tiếu Lứt Hương Biển (Brown rice noodles, Vegan fennel balls, Mushroom)

Hủ Tiếu Lứt Hương Biển (Brown rice noodles, Vegan fennel balls, Mushroom)

70,000₫

Mô tả

Sản phẩm liên quan

 Mỳ Ý sốt Pesto (Vegan Pesto Pasta)  Mỳ Ý sốt Pesto (Vegan Pesto Pasta)
100,000₫
 Cao lầu lung linh  Cao lầu lung linh
80,000₫
 Mì tiềm tủm tỉm  Mì tiềm tủm tỉm
80,000₫
 Hủ Tiếu Lứt Hương Biển (Brown rice noodles, Vegan fennel balls, Mushroom)