À LA CARTE (THỰC ĐƠN GỌI MÓN)

 Mỳ Ý sốt Pesto (Vegan Pesto Pasta)  Mỳ Ý sốt Pesto (Vegan Pesto Pasta)
100,000₫
 Cao lầu lung linh  Cao lầu lung linh
80,000₫
 Mì tiềm tủm tỉm  Mì tiềm tủm tỉm
80,000₫
 Phở Phởn Phơ (Vegan Phở Noodle)  Phở Phởn Phơ (Vegan Phở Noodle)
70,000₫
 Bún Huế Hẹn Hò  Bún Huế Hẹn Hò
70,000₫
 Sushi Ngũ Sắc (Vegan Sushi)  Sushi Ngũ Sắc (Vegan Sushi)
70,000₫
 Buddha Bowl  Buddha Bowl
70,000₫

Buddha Bowl

70,000₫

 Cơm Lứt - Đậu hũ kho nấm.  Cơm Lứt - Đậu hũ kho nấm.
70,000₫