Bữa Ăn Thuần Chay được nêm thật nhiều Tình Yêu

Miến Mộng Mơ (Vermicelli, Mushrooms, Vegetables)

70,000₫

Mô tả

Sản phẩm liên quan

 Mỳ Ý sốt Pesto (Vegan Pesto Pasta)  Mỳ Ý sốt Pesto (Vegan Pesto Pasta)
100,000₫
 Cao lầu lung linh  Cao lầu lung linh
80,000₫
 Mì tiềm tủm tỉm  Mì tiềm tủm tỉm
80,000₫
 Miến Mộng Mơ (Vermicelli, Mushrooms, Vegetables)
 Miến Mộng Mơ (Vermicelli, Mushrooms, Vegetables)
 Miến Mộng Mơ (Vermicelli, Mushrooms, Vegetables)