Bữa Ăn Thuần Chay được nêm thật nhiều Tình Yêu

 MỲ Ý SỐT CÀ CHUA / (VEGAN BOLOGNESE)

MỲ Ý SỐT CÀ CHUA / (VEGAN BOLOGNESE)

100,000₫

Mô tả

Mỳ Ý, đạm viên thuần chay, đậu lăng, nấm đùi gà, sốt cà chua

Noodles, vegan mushroom balls, lentils, oyster mushroom, tomato sauce.

Sản phẩm liên quan

 MỲ Ý SỐT CÀ CHUA / (VEGAN BOLOGNESE)